Nový kurz otvoríme koncom mája 2017

  • 21.04.2017
Nový kurz otvárame koncom mája 2017. Prihlásiť sa môžete cez online prihlášku, telefonicky, emailom. V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky alebo emailom.

Uzatvorenie prihlášok

  • 24.03.2017

 Prihlášky do nového kurzu uzatvárame 31.03.2017. V apríli otvárame daľší kurz.

Nový kurz otvárame v druhej polovici marca 2017

  • 15.02.2017

 Nový kurz otvárame v druhej polovici marca 2017. Prihlásiť sa môžete cez online prihlášku, telefonicky, emailom. Ak by ste mali  akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Spúšťame novú web stránku

  • 15.02.2017

Modernejšia, prehľadnejšia nová web stránka