Testová časť skúšky až od 01.09.2020

Ak chcete stihnúť ešte teskové skúšky s klasickými papierovými testami, prihláste sa už do najbližších kurzov. Skúšky cez počítač sa posúvajú od 01.09.2020.