Uzatvorené všetky autoškoly do odvolania

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/uzatvorenie-vsetkych-maloobchodnych-prevadzok-a-vsetkych-prevadzok-poskytujucich-sluzby Nie je možné podľa zákona otvárať ani nové kurzy formou e-learningu.