Nový kurz

Napriek tomu, že je prevádzka autoškoly na nariadenie vlády uzatvorená, môžete posielať online prihlášky do nového kurzu, ktorý zahájime krátko po tom, ako nám prevádzku obnovia. Využiť na to môžete online prihlášku, mail alebo nás kontaktujte telefonicky.