Prevádzka spustená

Môžete sa už prihlásiť do nového kurzu. Teoretickú časť môžeme podľa nariadenia učiť iba dištančnou formou.