FAQ

Ano, je to možné. Klient si ale musí byť vedomý, že mu to zaberie viac voľného času v kratšom časovom slede. Keďže ide aj zo strany zamestnancov autoškoly o rýchlejšie pracovné nasadenie, cena kurzu je vyššia ako pri štandartnom kurze. Zo skúseností ale vieme, že je lepšie ak sa klient podrobí štandartnému kurzu a má tak možnosť pomalšej absorbcie všetkých teoretických a praktických poznatkov.

Ano, dajú sa dokúpiť. Myslíme, že v súčasnosti predpísaný počet vyučovacích hodín na zvládnutie kurzu a záverečných skúšok postačuje. Napriek tomu sme sa rozhodli pridať k základným vyučovacím hodinám ešte 3 vyučovacie hodiny navyše. Hlavne na podnet bývalých klientov, ktorí s nami chceli jazdiť dlhšie. Je ale veľmi dôležité, aby klient pristupoval už od začiatku ku kurzu svedomite.

Podľa novely zákona je možné absolvovať záverečné skúšky už vo veku 17 rokov. 18 - násť ročné osoby už teda nemajú žiadny problém s nástupom do kurzu a vykonaním záverečných skúšok.

Maximálne veková hranica nie je stanovená. Bežne máme v kurze staršie osoby. Priemerne 1/3 týmto starším klientom nestačí minimálny počet vyučovacích hodín jázd. Nie je v tom prípade problém si doplňujúce jazdy dokúpiť.

Lebo taká je učebná osnova. Na začiatku kurzu je potrebné odjazdiť na autocvičisku 6 vyučovacích hodín, a po odjazdení 13 vyučovacích hodín v premávke, sa klient musí opäť vrátiť na 2 vyučovacie hodiny na autocvičisko. Má tak aspoň možnosť preskúšať si jazdné úkony, ktoré bude robiť na záverečných skúškach.

Ak klient nie je spokojný so službami autoškoly, môže počas kurzu kedykoľvek výcvik prerušiť a tak prestúpiť do inej autoškoly, samozrejme ak sa vyriešia všetky finančné a administratívne záležitosti medzi "pôvodnou" autoškolou a klientom. Výcvik v pôvodnej autoškole sa dá zarátať v novej autoškole.