Cenník

 Základný výcvik a výuka

  • Nie cena, ale kvalita vykonávania výcviku by mala ovplyvniť Váš výber autoškoly. Absolvovanie kurzu v Autoškole Liberty s.r.o. bude tou správnou jednorazovou životnou investíciou a stanete sa tak samostatne jazdiacim vodičom.
  • Autoškola je podľa zákona povinná vytvoriť žiadateľovi o vodičské oprávnenie prístup do JISCD.sk, aby si žiadateľ mohol kontrolovať stav konta absolvovaného počtu vyučovacích hodín teoretickej a praktickej výučby
  • Dbáme na informovanosť našich účastníkov kurzov a považujeme za správne aj odovzdanie čipovej karty priamo do ich rúk, aby sme zabránili zneužitiu čipovej karty.

      Výcvik na skupinu B - 680 EUR

      Výcvik na skupinu B - automatická prevodovka - 800 EUR

  • Doplňujúca jazda 1 vyučovacia hodina / 45 min - 30 EUR
  • Kurz prvej pomoci - 15 EUR
  • Preskúšanie odbornej spôsobilosti pre "verejnosť", platí v prípade ak Vám bolo odobraté vodičské oprávnenie - 160 EUR (teoretická a praktická príprava na skúšku, organizácia skúšky)
  • Strata čipovej karty - tokenu + administratíva pri vystavovaní náhradnej karty - 30 EUR
  • Ostatné doplnkové služby sú riadne vyznačené cenníku na prevádzke autoškoly
  • Doškoľovací kurz sk.B - 250 EUR

        Možnosť platby na splátky bez navýšenia alebo prostredníctvom spoločnosti QUATRO 

 

        Všetky ceny sú uvedené s DPH